Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Iltapäivätoiminnan käynnistäminen Sallilan koululla esillä koulutuslautakunnassa 30.3.2010

Iltapäivätoimintaa on mielekästä tarjota huittislaisille oppilaille Kyläraitin lisäksi myös Sallilan koululla, koska etäisyys Sallilasta Huittisten keskustaan iltapäivätoimintaa varten muodostuu pitkäksi.

 

Koulutuslautakunta on 23.4.2009 § 63 päättänyt, että Sallilan koulussa käynnistetään iltapäivätoiminta 1.8.2009 alkaen, mikäli ryhmään sitoutuneita oppilaita on vähintään viisi. Iltapäivätoiminta Sallilan koulussa ei kuitenkaan käynnistynyt syksyllä 2009, koska ryhmään sitoutuneita oppilaita ei ollut viittä henkilöä.

 

 

Koulutusjohtaja ehdottaa koululautakunnalle:

 

1. iltapäivätoimintaa tarjotaan lukuvuodesta 2010–2011 eteenpäin sekä Kyläraitin tiloissa että Sallilan koululla

2. Sallilan koulun iltapäivätoiminta käynnistetään, mikäli ryhmään on sitovasti ilmoittautunut vähintään viisi päivittäin kerhoon osallistuvaa lasta.

 

Ryhmän koko, jolla iltapäivätoiminta Sallilan koululla käynnistetään, on tarpeen määritellä paitsi ryhmän mielekkään työskentelyn että kustannusten kattamisen kannalta. Kustannukset iltapäivätoiminnan järjestämisestä muodostuvat henkilöstömenojen lisäyksestä, ateriakustannuksista ja tarvikekustannuksista.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on
- tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
- edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
- tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään, turvalliseen toimintaan ja mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

 

Toteutus: JPmedia