Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Palvelukeskus Annalan peruskorjauksen suunnitelmat ovat valmiit

Suunnittelu on alkanut elokuussa 2012. Pääsuunnittelusta on vastannut Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy ja suunnittelutyöryhmässä teknisen palvelukeskuksen edustajina ovat olleet talonrakennusinsinööri ja tilapalveluiden työnjohtaja sekä perusturvakeskuksen edustajina vanhustenhuollon johtaja ja Palvelukeskus Annalan osastonhoitaja.
 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut kaupunginvaltuuston 12.12.2011 § 73 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti kiinteistön tekninen uudistaminen. Samalla suunnittelussa on huomioitu asuntojen ja oheistilojen vaatimat toiminnalliset muutokset ja järjestelyt. Terveysasemalle on suunniteltu tilat hankesuunnitelman mukaisesti Annalan uuden osan etelän puoleiseen siipeen.


Peruskorjattavan vanhan osan eteläsiipeen on suunniteltu 8 asuntoa käsittävä dementiayksikkö. Asuntojen wc-tilat ovat nykyisellään ahtaat. Samoin sisäänkäynnit ovat liian kapeat sairaalasängyille. Ongelma on ratkaistu poistamalla asunnoista erillinen eteistila ja yhdistämällä ne osaksi käytävää. Osa eteistilasta yhdistetään wc-tilaan, jotta se voidaan toteuttaa inva-mitoitettuna. Nykyiset sauna- ja pesuhuonetilat puretaan ja niiden tilalle on sijoitettu dementiayksikön päiväsali. Kulku aidatulle dementiapihalle on päiväsalin kautta. Lisäksi yksikköä varten rakennetaan yhdestä asunnosta henkilökunnalle työtila.


Länsisiiven nykyiset pienet asuinhuoneet (12 kpl) ovat yhteneväisiä eteläsiiven asuntojen kanssa ja niiden toiminnalliset ongelmat onratkaistu saman perusratkaisun mukaisesti kuin dementiayksikössä. Lisäksi rakennusosaan tulee 2 kpl yhden hengen huoneita sekä 3kpl 2 hengen intervallihuoneita. Ko. tilat sijoittuvat pääosin nykyisille paikoilleen mutta niiden wc-tiloja joudutaan kasvattamaan invamitoitetuiksi. Rakennusosassa sijaitseva nykyiset huuhteluhuone ja kylpyhuone kunnostetaan ja kylpyhuoneen yhteyteen rakennetaanpieni saunatila. Entinen tupakkahuone ja varasto on yhdistetty henkilökunnan varasto- ja työtilaksi.
 

Rakennuksen itäsiivessä toteutetaan merkittävimmät käyttötarkoitusten muutokset. Nykyisen pesulan ja henkilökunnan tilojen tilalle on suunniteltu tilat päivätoiminnalle siten, että osa tilasta toimii kuntosalitilana. Pesula siirtyy käytävän toiselle puolelle nykyisiin varastotiloihin. Henkilökunnan tilat säilyvät nykyisellä paikallaan mutta niitä on selkeytetty järjestelemällä ne uudelleen. Samoin kotihoidon henkilöstön pesu- ja pukutilat muutetaan purkamalla vanha asunnon saunatila ja rakentamalla erillinen pukuhuonetila. Käytävän ulkooven läheisyyteen on suunniteltu jäähdytetty likapyykkivarasto. Muut itäsiiven tilat kunnostetaan peruskorjauksen yhteydessä.


Keittiöosaan (pohjoissiipi) tehdään vain teknisten järjestelmien uusimisen aiheuttamat muutostyöt.


Terveysasema on sijoitettu laajennusosan eteläsiipeen siten, että neljä isoa asuntoa poistuu. Lisäksi terveysaseman käyttöön on suunniteltu 60 m2:n laajennusosa, johon on sijoitettu sisääntuloaula tuulikaappeineen, asiakas-wc:t, tekninen tila sekä vastaanottoavustajan huone. Terveysaseman tilaohjelma on kaupunginvaltuuston päätöksen 9.5.2011 § 30 Vampulan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarvearvion sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukainen.
 

Ulkoalueilla järjestellään dementiayksikölle oma aidattu piha-alue. Lisäksi terveysasemaa varten on suunniteltu oma tieyhteys ja P-alue saattoliikennettä varten rakennuksen eteläpuolelta.


LVI-tekniset järjestelmät uusitaan kattavasti peruskorjauksen yhteydessä. Lämmityskattila on uusittu muutama vuosi sitten ja sitä ei ole tarvetta uusia. Verkostopumput uusitaan. Lämpöjohtoja ja pattereita muutetaan ja uusitaan vain tarvittaessa mutta patteritermostaatit uusitaan. Vesi- ja viemärijohtojen hajotukset sekä vesikalusteet uusitaan peruskorjausalueella. Pohjaviemärin kunto varmistetaan kuvaamalla. Palvelukeskuksen peruskorjausosan nykyinen IV-kone puretaan ja se korvataan kahdella erillisellä koneella (asunnot ja aulatilat), joista toista varten on rakennettava ullakolle uusi konehuone. IV-kanavat ja päätelaitteet uusitaan pääosin. Asuinhuoneisiin rakennetaan 4-5 asunnon ryhmissä toimiva tehostus ”vahinkotilanteita” varten. Ilmanvaihto varustetaan hellehuippujen tasaamiseksi jäähdytyksellä. Terveysaseman ilmastointi hoidetaan erillisellä uudella IV-koneella, joka sijoitetaan uuteen laajennusosaan. Rakennus on liitetty rakennusautomaation keskusvalvomoon ja uusi tekniikka liitetään järjestelmään.

 

Palvelukeskusosaan ja vanhan laajennuksen käyttöön jääviin asuntoihin rakennetaan automaattinen palonsammutusjärjestelmä paloviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Peruskorjausalueen ulkopuolella keittiön astianpesulinjaston huippuimuri on vaihdettava tehokkaammaksi. Sähkötekniset järjestelmät eivät kaikilta osiltaan täytä nykyisiä määräyksiä ja niitä on uusittava kattavasti. Pääkeskus uusitaan, samoin ryhmäkeskukset. Samalla huomioidaan kiinteistön varustaminen siirrettävällä varavoimajärjestelmällä. Kaapeloinnit uusitaan pääosin ja sähkökalusteet sekä valaisimet uusitaan peruskorjausalueella. Peruskorjatut wc- ja pesutilat varustetaan sähköisellä lattialämmityksellä.
 

Kiinteistön yleiskaapelointi-, poistumistievalaistus-, äänentoistoja hoitajakutsujärjestelmät uusitaan. Lisäksi uutena kiinteistöön rakennetaan kulunvalvonta-, rikosilmoitus- ja videovalvontajärjestelmät. Peruskorjausalueen ulkopuolella (keittiö ja isot asunnot) tehdääntarvittavat muutokset teknisiin järjestelmiin ja muilta osin ne jäävät pääsääntöisesti entiselleen. Rakennuksen nykyinen paloilmoitinjärjestelmä on käyttöikänsä päässä ja se uusitaan koko kiinteistöäkoskien palonviranomaisten vaatimusten mukaisesti.


Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksyi rakentamisinvestointiohjeen kokouksessaan 13.12.2010 § 93. Rakentamisinvestointiohjeen mukaan yli 700.000 €:n talonrakennushankkeiden L2-vaiheen suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä.

 

Tekninen lautakunta käsittelee suunnitelmia tiistaina 9.10.2012

Toteutus: JPmedia