Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Vampulan nuorisotilan varustukseen esitetään 15000 euroa

Huittisten Nuoriso- ja liikuntalautakunta (11.3.2010 §9) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 talousarvioon myönnetään 15 000 euron lisämääräraha Vampulan uuden nuorisotilan varustusta varten.

 

Vuoden 2010 talousarvion laadinnassa jäi huomioimatta Vampulan uuden nuorisotilan varustukseen tarvittava määräraha 15 000 euroa irtaimen omaisuuden hankintaan. Esitystä irtaimen omaisuuden osalta ei tehty, koska määrärahan oletettiin sisältyvän automaattisesti kuntaliitoksen yhdistymisavustukseen.

Vampulan uuden nuorisotilan varustukseen tarvittava määräraha on erittäin tärkeä, koska vanhalla nuorisotilalla ei ole hyväkuntoisia varusteita siirrettäväksi uuteen nuorisotilaan. Panostamalla uuden nuorisotilan laadukkaaseen varustamiseen varmistetaan uuden tilan viihtyvyys, käyttökelpoisuus ja pitkäikäisyys. Lisäksi nuorisotilan koko kasvaa huomattavasti, joten uusi nuorisotila voidaan varustaa myös monipuolisemmin, joka puolestaan vastaa lasten ja nuorten tarpeisiin ja nuorisotila saadaan ajanmukaiseksi.
 

Toteutus: JPmedia