Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Vampulan Punolasta malliesimerkki toimintamallista bioenergian tuotantoalueille

Huittisten kaupunginhallitus käsittelee tänään esitystä 

TOIMINTAMALLIN LUOMINEN BIOENERGIAN TUOTANTOALUEILLE; CASEESIMERKKINÄ PUNOLAN TEOLLISUUSALUE HUITTISISSA.

 

Huittisissa, entisen Vampulan kunnan alueella sijaitsee Punolanyleiskaava-alue, jonne on sijoittuneena alkutuotannon suuryksiköitä,Nordkalk Oy Ab:n kalkkikaivos ja siihen liittyvää kalkkiteollisuuden tuotantoa, sekä VamBio Oy:n Biokaasulaitos, joka tuottaa keskitetysti jätehuoltopalvelua kunnille ja elintarviketeollisuudelle, tuottaa paikallisesti bioenergiaa alueen teollisuuden hyödynnettäväksi ja lisäksi lannoitevalmisteita alueen viljelijöille. Lisäksi lähistöllä sijaitsee alueellisesti merkittävä rehutehdas. VamBion biokaasulaitoksen sijoittuminen alueelle vuonna 2009 käynnisti alueella kaavoitushankkeen, samalla jalostui idea Punolan teollisuusalueen kehittämisestä valtakunnallisesti merkittäväksi Agribisness–cityksi. Sekä kaupungin että alueen toimijoiden osalta nähtiin mahdollisuudet lähteä kehittämään aluetta ja pääasiassa VamBion ja kaupungin toimesta käytiin läpi hankeaihioita, joista alueelle voitaisiin synnyttää uutta liiketoimintaa ja kehittää synergiaa eri toimintojen välillä luonnonvaroja säästäen ja paikallista bioenergiaa hyödyntäen.

Toteutus: JPmedia