Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Vampulaviikko Huittisten kaupungin viralliseksi tapahtumaksi -aloite kaupunginvaltuuston käsittelyssä

Vampulaviikkotoimikunta toivoi aloitteessa Huittisten kaupunginvaltuuston vahvistavan Vampulaviikon viralliseksi koko kaupungin kulttuuritapahtumaksi ja samalla lisäävän yhteistyötä ja osallistumista koko kaupungin yhteisen tapahtuman järjestelyissä.

 


Kirjasto- ja kulttuurilautakunta käsitteli aloitetta 8.2.2012 § 14 ja päätti asiasta seuraavaa:
 

- kuntalaisaloite ei anna aihetta toimenpiteille, koska olemassa olevilla kulttuuripalveluiden resursseilla henkilöstön ei ole mahdollista sitoutua koordinoimaan Vampula-viikkoa ja koska myöskään kuntalaisten tasapuolisen kohtelun takia kaupungin henkilöstön ei ole perusteltua toimia yhden kaupunginosan yhdistysten sihteerinä.


- lautakunta on esittänyt Vampula-viikko toimikunnalle, että se jatkaa Vampula-viikon vetovastuuta ja koordinointia ja muistuttaa heitä kulttuuriavustuksista, jotka tulevat hakuun huhtikuussa sekä sikäli kun kulttuurisuunnistus toteutetaan 2012, Vampulaviikon tapahtumia tuodaan mukaan siihen.

 

 

Huittisten kaupunginvaltuusto käsitteli kuntalaisaloitteita 12.3.2012 kokouksessa.

 

Valtuusto  päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi aloitteen Vampulaviikon saamiseksi osaksi Huittisten kulttuuripalveluita ja viralliseksi kaupungin tapahtumaksi.

 

Toteutus: JPmedia